| | |

Stina Krooks stiftelse delar ut totalt 238 000 euro till aktörer inom bild- och scenkonst i Finland – hederspris till Anna Simberg, Tor Arne och Marjatta Hanhijoki

Stina Krooks Stiftelse har beviljat sammanlagt 238 000 euro för att stöda och främja bild- och scenkonst med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. I år beviljar stiftelsen totalt tre hederspris på 16 000 euro. Hedersprisen delas ut till dramaturgen Anna Simberg och bildkonstnärerna Tor Arne och Marjatta Hanhijoki. Utöver hedersprisen har stiftelsen beviljat stipendier till 22 framstående bild- och scenkonstnärer och grupper. Prisutdelningen sker fredag eftermiddag den 22 april.

 

Stina Krooks stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst genom att årligen dela ut stipendier och pris med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Våren 2022 har Stina Krooks stiftelse beviljat sammanlagt 25 stipendier och pris för totalt 238 000 euro. 

 

– Med hjälp av stipendierna vill stiftelsen stöda både unga lovande konstnärer i början av sin karriär och redan etablerade framstående konstnärer i deras långsiktiga arbete. Stipendier ges i första hand till individer men mottagarna kan också vara grupper eller institutioner. Stiftelsens styrelse väljer stipendiaterna på förslag av sakkunniga och det går inte att ansöka om bidrag, säger Stina Krooks stiftelses ordförande Susanne Homén-Lindberg.

 

Ny priskategori för musik – residensprogrammet fortsätter

 

Stina Krooks stiftelse har tagit fram en ny stipendiekategori: scenkonst, musik.

 

– Vi har inom stiftelsen redan en längre tid pratat om att scenkonst är mycket mera en enbart teater. Vi vill bredda synen och tydligare inkludera även musik som en viktig kulturgren att stöda och främja, berättar Homén-Lindberg.

 

Stiftelsen utsåg ifjol en sakkunnig som specifikt ansvarar för att ta fram och föreslå stipendiater inom musik. Artisterna som tilldelas stipendier i den nya kategorin våren 2022 är bland andra Johanna Almark-Mannila, Monika Groop, Dan Karlström och Josefin Silén.

 

Stiftelsen återupptar också PortRE-portfolioresidensprogrammet som inte kunnat genomföras under den värsta coronatiden. Programmet förverkligas i samarbete med Finlands Kulturinstitut i Danmark. Programmet erbjuder två konstnärer per år en möjlighet att tillbringa en vecka i Köpenhamn och att utveckla sin portfolio tillsammans med danska konstsakkunniga. Det centrala i programmet är att skapa utrymme för dialog mellan konstnärerna och etablerade aktörer. 

 

Stipendiater för PortRe-portfolioresidensprogrammet 2022 är bildkonstnärerna Matilda Enegren och Oliver Reuter.

 

Corona-arbetsstödet på 30 000 euro tilldelas improvisationsteater Stjärnfall

 

– Coronapandemin har drabbat kulturbranschen extra hårt och därför var det angeläget för styrelsen att år 2020 då pandemin bröt ut kunna ge erkänsla åt just den yrkeskategorin. Det har varit fantastiskt att vid sidan om få följa med hur bidragstagarna med hjälp av coronaunderstödet trots pandemin med alla dess restriktioner kunnat arbeta fram olika former av engagerande föreställningar och program som de sedan förverkligat på ett tryggt sätt inom valda målgrupper. Pandemin har dragit ut längre än någon av oss kunde förställa sig och styrelsen beslöt därför att också i år göra en särkild coronainsats, denna gång med målgruppen äldre tonåringar, som enligt flera studier farit särskilt illa till följd av de restriktioner som följde med pandemin. Konst och kultur hör till alla och jag är glad över att vi i och med dessa extra stöd kan dela med oss av kulturglädjen också till sådana samhällsgrupper som coronapandemin drabbat hårdast, säger Homén-Lindberg.

 

Stina Krooks stiftelses Corona-arbetsstöd delas våren 2022 ut till improvisationsteater Stjärnfall som erhåller 30 000 euro för att kunna utföra sammanlagt 25 workshopar i högstadier och gymnasier i hela Svenskfinland under hösten 2022 och våren 2023. 

 

Stjärnfall är en fri teatergrupp som funnits sedan 1996 och envetet arbetat för att göra improvisation till en viktig och inspirerande del av människors liv. Genom åren har Stjärnfall gett improviserade föreställningar för diverse publikgrupper, konstpedagogiska workshoppar, skräddarsydda utbildningspaket och kurser i improvisation till elever och ungdomar i alla åldrar. Stjärnfall är den enda svenskspråkiga professionella improvisationsgruppen i Finland.

 

– Med improvisationens hjälp kan vi engagera eleverna och låta dem ha roligt, samtidigt som de blir bättre på att kommunicera, lyssna på andra, ta plats i gruppen, släppa loss fantasin, skapa en grogrund för personlig utveckling och mycket mer. Stjärnfall har stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar och improvisation är ett fantastiskt verktyg för att ta upp frågeställningar som är relevanta för åldersgruppen, motiverar Homén-Lindberg arbetsstipendiet.

 

En fullständig lista på de beviljade hedersprisen och stipendierna inklusive stipendiemotiveringar hittas här.

Pristagare på prisutdelningstillfället. Foto: Johannes Romppanen