| | |

Stiftelsen

Stina Krooks Stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst genom att årligen dela ut stipendier och pris, med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Man kan inte ansöka om stipendier utan stiftelsen delar ut priser på basis av sakkunnigutlåtanden.

Stina Krooks Stiftelse

Styrelse

Susanne Homén-Lindberg

Ordförande

Matilda Wrede-Jäntti

Vice-ordförande

Johanna Grönberg

Kommunikations- och webbansvarig

Sten Olsson

Medlem

Sofia Stenius-Linna

Skattmästare

Christian Homén

Medlem

Martin Grotenfelt

Medlem

Anna Härmä

Sekreterare