| | |

Stina Krooks 100-årsjubileum

Stina Krooks Stiftelse firar år 2019 stiftelsens grundares Stina Nicolaisens (f. Krook) 100-årsjubileum. Stina Nicolaisen, en viktig, men rätt okänd beskyddare av och mecenat för bild- och scenkonst, grundade stiftelsen år 1976. Sedermera har den delat ut över 500 stipendier och priser till ett sammanlagt belopp om över två miljoner euro.

 

År 2019 beviljar stiftelsen stipendier och hederspris till sammanlagt 14 bild- och scenkonstnärer. Hederspris går till Rafael Wardi och Paul Osipow, två av Finlands mest respekterade bildkonstnärer, samt till Ralf Långbacka, som har gjort en mångsidig karriär inom scenkonsten.

 

Portfolio–residensprogrammet riktar sig till unga lovande bildkonstnärer 2019-2020

 

Jubileumsåret till ära kungör stiftelsen också ett Portfolio-residensprogram som förverkligas i samarbete med Finlands Kulturinstitut i Danmark.

 

Det tvååriga portfolio residensprogrammet erbjuder fyra finländska konstnärer en möjlighet att utveckla sin portfolio tillsammans med danska konstsakkunniga. De utvalda konstnärerna tillbringar en vecka i Köpenhamn och får då möjlighet att presentera sina arbeten för bl.a. gallerister, konstkritiker, kuratorer och samlare. Programmet erbjuder konstnärer i början av sin karriär en unik chans att få feedback av och diskutera med välmeriterade aktörer inom branschen. Styrelsen väljer konstnärer på basis av sakkunnigutlåtanden.

 

De första konstnärerna som valts till programmet är skulptören Maisa Majakka, som studerat vid Bildkonstakademin och konstskolan Hyria, samt bildkonstnären Sixten Sandra Österberg, som studerat vid Bildkonstakademin.

 

Muse Conversations – dialoger som förändrar världen

 

Under jubileumsåret välkomnar Stina Krooks Stiftelse och Amos Rex allmänheten till en fördomsfri och modig dialog i formen av Muse Conversations. Den vid universitetet i Oxford verksamme filosofen, historieforskaren och författaren Theodore Zeldins Muse Conversations bjuder in personer som inte känner varandra eller endast är sporadiska bekanta att sinsemellan diskutera på ett mer djupgående plan än small talk. Evenemanget ordnas för första gången i Norden.

 

Photo: Salvo Toscano, Courtesy Reading on Thames Festival, 2018

Deltagarna får en Samtalsmeny med specifika frågor som ger riktning och struktur åt dialogen. När deltagarna går igenom menyn av olika frågor tvingas de reflektera över hur de lever sina liv och möjligtvis dra nya slutsatser utifrån sina erfarenheter och få förståelse för varandra. På detta sätt uppstår ett uppslukande och minnesvärt möte, som kommer att förändra deras värld – åtminstone för ett kort tag.

 

Över 12 000 personer i 20 länder världen runt har redan deltagit i ”musakonversationerna” inom ramen för konceptet Muse Conversation.

 

Muse Conversations hölls på Amos Rex den 19.9.2019. Producent för evenemanget var MiklagårdArts.