| | |

Stipendier

Stina Krooks Stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst genom att årligen dela ut stipendier och pris, med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Stiftelsen tar inte emot ansökningar utan styrelsen baserar sina beslut på sakkunnigutlåtanden, respekterande stiftarens ursprungliga önskan. Stiftelsens styrelse utnämner representanter för bildkonst och scenkonst som sakkunniga. 

 

Med hjälp av stipendier vill man stöda både unga konstnärer i början av sin karriär och redan etablerade konstnärer i deras långsiktiga arbete. Stipendier ges i första hand till individer men mottagarna kan också vara grupper eller institutioner.

 

Stina Nicolaisen (f. Krook) grundade stiftelsen i december 1976. De första stipendierna delades ut på Stinas födelsedag den 15 mars 1978. Fram till 2019 har mer än 500 stipendier och pris delats ut till ett sammanlagt belopp om över två miljoner euro.

Priser utdelade sedan år

1978

Antal utdelade stipender

500

Den sammanlagda summan överstiger

2000000

Portfolio–residensprogrammet riktar sig till unga lovande bildkonstnärer 2019-2020

 

Stina Krooks stiftelse firar 2019 stiftelsens grundares Stina Nicolaisens (f. Krook) 100-årsjubileum. Jubileumsåret till ära kungör stiftelsen också ett tvåårigt Portfolio-residensprogram som förverkligas i samarbete med Finlands kulturinsitut i Danmark.

 

Det tvååriga portfolio residensprogrammet erbjuder fyra finländska konstnärer en möjlighet att utveckla sin portfolio tillsammans med danska konstsakkunniga. De utvalda konstnärerna tillbringar en vecka i Köpenhamn och får då möjlighet att presentera sina arbeten för bl.a. gallerister, konstkritiker, kuratorer och samlare. Programmet erbjuder konstnärer i början av sin karriär en unik chans att få feedback av och föra dialog med välmeriterade aktörer inom branschen. Styrelsen väljer konstnärer på basis av sakkunnig utlåtanden.

 

Prisbelönta

2020

Jan-Olof Mallander

Hederspris, bildkonst

Asko Sarkola

Hederspris, scenkonst

Moa Cederberg

Bildkonststipendium

Maria Duncker

Bildkonststipendium

Eveliina Hämäläinen

Bildkonststipendium

Pauliina Turakka Purhonen

Bildkonststipendium

Ru Runeberg

Bildkonststipendium

Nikki Jääskeläinen

Portfolio-residensprogram

Joel Slotte

Portfolio-residensprogram

Erica Back

Scenkonststipendium

Mikaela Hasán

Scenkonststipendium

Sophia Heikkilä

Scenkonststipendium

Fabian Silén

Scenkonststipendium

Janne Vasama

Scenkonststipendium

Heidi Wikar

Scenkonststipendium

Jakob Öhrman

Scenkonststipendium

DuvTeatern

Scenkonststipendium

Lurens sommarteater

Scenkonststipendium

Teater Taimine

Extra stöd i och med coronaepidemin

Anni Elif Egecioglu

Extra stöd i och med coronaepidemin

Julian Owusu

Extra stöd i och med coronaepidemin
2019

Ralf Långbacka

Hederspris, scenkonst

Paul Osipow

Hederspris, bildkonst

Rafael Wardi

Hederspris, bildkonst

Gun Holmström

Bildkonststipendium

Mikael Pohjola

Bildkonststipendium

Emilia Tanner

Bildkonststipendium

Elmer Bäck

Scenkonststipendium

Lina Ekblad

Scenkonststipendium

Johannes Ekholm

Scenkonststipendium

Julia Korander

Scenkonststipendium

Dennis Nylund

Scenkonststipendium

Monica Nyman

Scenkonststipendium

Jennie Storbacka

Scenkonststipendium

Pekka Strang

Scenkonststipendium

Maisa Majakka

Portfolio-residensprogram

Sixten Sandra Österberg

Portfolio-residensprogram