| | |

Stina Krooks stiftelse delar ut totalt 152 000 euro för att stöda den coronadrabbade bild- och scenkonsten i Finland

Stina Krooks Stiftelse har beviljat sammanlagt 152 000 euro för att stöda och främja bild- och scenkonst med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Hederspriset för bildkonst går till Jan Kenneth Weckman och prisets storlek är 16 000 euro. Utöver hedersprisen har stiftelsen beviljat stipendier till 16 framstående bild- och scenkonstnärer, bland dem Humorgruppen KAJ.

 

Stina Krooks stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst genom att årligen dela ut stipendier och pris med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Hösten 2021 har Stina Krooks stiftelse beviljat sammanlagt 17 stipendier och pris för totalt 152 000 euro.

 

– Med hjälp av stipendierna vill stiftelsen stöda både unga lovande konstnärer i början av sin karriär och redan etablerade framstående konstnärer i deras långsiktiga arbete. Stipendier ges i första hand till individer men mottagarna kan också vara grupper eller institutioner. Stiftelsens styrelse väljer stipendiaterna på förslag av sakkunniga så det går inte att ansöka om bidrag. Coronapandemin har drabbat kulturbranschen extra hårt och därför känns det särskilt angeläget att kunna ge erkänsla åt just den yrkeskategorin, säger Stina Krooks stiftelsens ordförande Susanne Homén-Lindberg.

 

Fjolårets extra bidrag understödde konstupplevelser för exkluderade samhällsgrupper

 

Hösten 2020 delade stiftelsen ut ett extra s.k. ”coronaunderstöd”. Avsikten med denna insats var att  ge samhällsgrupper som till följd av epidemin blivit isolerade en möjlighet att kunna få ta del av konstformer de blivit exkluderade ifrån, samtidigt som understödet förbättrade verksamhetsförutsättningarna för utvalda konstnärer .

 

– Det har varit  fantastiskt att vid sidan om få följa med hur bidragstagarna med hjälp av coronaunderstödet under år 2021 arbetat fram olika former av engagerande föreställningar och program som de sedan förverkligat på ett tryggt sätt inom den valda målgruppen. Dansaren Julian Owusu förverkligade hiphop-workshoppar med unga, röstkonstnären Anni Elif Egecioglu upträdde med sång och musik på äldreboenden och Teater Tamine skrev den kluriga pjäsen Bobban som de har uppträtt med utomhus i ur och skur för nästan 4 000 barn. Konst och kultur hör till alla och jag är glad över att vi i och med dessa extra stöd har kunnat dela med oss av kulturglädjen också till sådana samhällsgrupper som coronapandemin drabbat hårdast, säger Homén-Lindberg.

 

En fullständig lista på de beviljade hedersprisen och stipendierna inklusive stipendiemotiveringar hittas här.

Pristagare och styrelsemedlemmar på prisutdelningstillfället.