| | |

Bidrag utdelade av Stina Krooks Stiftelse år 2021

Stipendiemotiveringar – Bildkonst

 

Hederspris

 

Jan Kenneth Weckman – 16 000 euro

Jan Kenneth Weckman har en lång karriär bakom sig, men visar inga tecken på att hans förmåga att skapa och att utvecklas skulle kunna avta – tvärtom. Weckmans senaste soloutställning i februari 2021 bestod av fler än 20 verk i vilka hans utvecklade känsla för färg och för linjer fick komma fram på ett sätt som kändes samtida och relevant men även tryggt och välbekant. I så väl sina traditionella målningar som i sina mer experimentella digitalt utförda teckningar arbetar Weckman med överlappande lager och lyckas på detta mycket konkreta sätt väcka tankar om tidens framfart. I Weckmans verk erbjuds betraktaren möjlighet att begrunda både det förflutna och det kommande.

 

Stipendier

 

Carl Victor Nyman – 8 000 euro

Carl Victor Nyman är en finlandssvensk konstnär med en för sin unga ålder osedvanligt utvecklad vision och praktik. Hen experimenterar på ett målmedvetet och kreativt sätt med analoga fotografska metoder så väl som med digitala tekniker. Hen lyckas kombinera tradition med modernitet på ett sätt som är så väl intellektuellt som visuellt stimulerande. Nymans konstnärskap präglas av en skicklig balansgång mellan materialitet och immaterialitet: hens motiv är tredimensionella simuleringar av den fysiska verkligheten, som sedan avbildas på papper eller tyg med hjälp av digitala negativ och ljuskänsliga emulsioner som konstnären själv framställer. Utan att ha det som självändamål arbetar Nyman för att hitta möjligast ekologiska sätt att skapa fotografska verk, vilket bidrar till hens konsts relevans i vår samtid. Det fnns en mognad i Nymans konst, samtidigt som det också känns uppenbart att hen fortfarande har oerhört mycket att komma med.

 

Tuukka Kaila – 8 000 euro

Tuukka Kaila hör till Finlands mest mångsidiga fotokonstnärer: han rör sig smidigt mellan olika genrer och tekniker men lyckas ändå ständigt skapa kännspaka verk som inte liknar någon annans. Vare sig det är fråga om installationer, monumentala handgjorda mörkrumskopior eller konstnärsböcker är allt som Kaila åtar sig minutiöst och utomordentligt vackert utfört. Hans verk har en ömsom poetisk, ömsom essäistisk ton, och i dem skönjs en vördnad för världen omkring oss. Utöver sitt egna konstnärliga arbete har Kaila även gjort en ovärderlig insats för intellektualiseringen och spridningen av zinekulturen i vårt land. Därtill är han även en pedagog som undervisar, publicerar böcker, håller föredrag, ordnar evenemang, kuraterar, driver ett risograftryckeri samt är med och upprätthåller ett av Finlands sista analoga färgmörkrum. I allt som Kaila gör återfinns en solidaritet och respekt gentemot andra kulturarbetare: han är känd för att frikostigt dela med sig av sitt kunnande och för att vara inkluderande och välkomnande. På ett unikt och mångsidigt sätt berikar Kaila det inhemska konstfältet.

 

Kristina Riska – 8 000 euro

Kristina Riska studerade vid Konstindustriella högskolan 1979–84 och har sedan dess arbetat för Arabia som framstående formgivare vid företagets konstavdelning. Riska har designat en del stilig brukskeramik, men är framförallt känd för sina storskaliga fristående keramiska skulpturer i vilka abstrakta organiska former kombineras med kultiverade referenser till forntida kärl. Hennes verk har en stark tredimensionell närvaro och en inneboende förmåga att ta ett utrymme i besittning, vilket skapar en minnesvärd atmosfär som samtidigt är så väl rofylld som respektingivande.

 

Felicia Honkasalo – 8 000 euro

Felicia Honkasalo undersöker historia både i egenskap av solokonstnär samt som en del av kollektivet Honkasalo-Niemi-Virtanen. Med hjälp av det fotografska mediet skapar hon lågmälda narrativ som ofta tar avstamp i artefakter och minnen. Hennes hittills mest ambitiösa projekt, Grey Cobalt, handlar om släktbandet till en mor- eller farfar som Honkasalo aldrig känt, och publicerades som utomordentligt vacker bok år 2019 av det ansedda brittiska förlaget Loose Joints. Som helhet har Grey Cobalt en distinkt finländsk prägel, men dess rytm och sofstikerade bleka färgtoner skvallrar om att Honkasalo är en fotokonstnär av internationell kaliber. Ur minnen och efterlämningar av till synes vanliga och vardagliga personer eller händelser väver Honkasalo gåtfulla och kontrollerade bildsviter som man vill återkomma till.

 

Stipendiemotiveringar – Scenkonst, musik

 

Stipendier

 

Anna Victoria Eriksson – 8 000 euro

Tala om framgång. Allt sedan Eriksson efter avslutade studier på musikallinjen vid Göteborgs balettakademi dök upp hemma i Finland, har det inte varit tal om något annat. Åbo Svenska Teater, Seinäjoki Stadsteater, Vasa Stadsteater, Helsingfors Stadsteater, Lilla Teatern, Åbo Stadsteater, föreställningar som Jekyll & Hyde, Tom of Finland, Stormskärs Maja, Romeo+Julia, Kinky Boots, Maria Brauns äktenskap med flera, med flera. Stora, viktiga roller hela vägen. Och nu senast huvudrollen som Sally Bowles i Åbo Stadsteaters superba Cabaret.

 

Det låter som en saga, kanske en musikal om en ung människas väg mot berömmelse. Men det är nog verklighet och tufft arbete. Eriksson är begåvad, och hon har förstått att begåvning är nånting som ska förvaltas och växlas in till kunnande. Den finlandska musikalscenen skulle vara betydligt fattigare utan henne.

 

Aurora Marthens – 8 000 euro

Pandemin har slagit oss all i fejset med sin våta trasa. Somliga har den slagit extra hårt. Till dem hör Aurora Marthens. Marthens stod för ett drygt år sedan precis där hon skulle: på tröskeln till en betydande internationell karriär som operasångerska. Efter segrar och topplacerigar i Helsinki Lied-tävlingen, Timo Mustakallio-tävlingen i Nyslott, Glyndebourne Opera Cup-tävlingen och i tävlingen i Villmanstrand, skulle hon sommaren 2020 ha uppträtt på operafestspelen i Nyslott. Festspelen inhiberades, föreställningarna av operan Carmen, där hon skulle ha sjungit Micaelas ställdes in.

 

Till all lycka vet vi att en kavalitetsröst, som den Aurora Marthens har blivit begåvad med, är som ett gott vin. Den blir inte sämre av att vänta en årgång eller två. Och dörren till världen är öppen, det är bara att stiga ut sedan när världen har hämtat sig. Att Marthens själv har hämtat sig är det inget tvivel om. Hon har sedan i våras ett två-årigt praktikantkontrakt med Wiener Staatsoper – en perfekt position för att iaktta hur saker går till ute i stora världen. Gute Reise!

 

Kajsa Dahlbäck – 8 000 euro

”Kropp–andning–sinne är fundamentet för sjunga-i-världen, en term utvecklad utgående från den fenomenologiska traditionen genom Heideggers i-världenvaro (in-der-Welt-sein), Merleau-Pontys till-världen-varo (suis à) och under senare år Skôfs och Berndtsons andas-i-världen (breathing-in-the-world). De två förstnämnda diskuterar inte andningen som en faktor i människans kommunikation med omgivningen, medan Irigaray samt Skôf och Berndtson gör det. För sångaren är andning lika essentiellt som kropp och sinne i förståelsen för och framförandet av musik”

 

Sitatet är taget från Kajsa Dahlbäcks färska doktorsavhandling Sjunga-i-världen – en fenomenologisk betraktelse över sångarens inre arbete. Senaste år doktorerade hon på Konstuniversitetet i Helsingfors. Efter att ha arbetat som prefekt för konst- och kulturutbildningen vid Campus Allegro i Jakobstad sedan 2018 blev hon senaste år också lektor i sång vid samma ställe.

 

Man blir nästan skrämd av Dahlbäcks kraft och målmedvetehet. Hon är ledare för Vaasa Baroqueferstivalen, som hon grundade 2013, och hon leder också Earthly Angels-ensemblen, som hon grundade 2016. Men det viktigaste av allt är Kajsa är att Kajsa är en fin artist. Hon är en barocksopran av världsklass. Kort och gott.

 

Stipendiemotiveringar – Scenkonst

 

Stipendier

 

Ingrid Söderblom – 8 000 euro

Det är få skådespelare som kan mäta sig med skådespelaren Ingrid Söderbloms insats inom det finlandssvenska teaterfältet. Hennes yrkeskarriär som skådespelare både inom teater och film sträcker sig över 70 år, hon har arbetat bland annat på Svenska Teatern, Wasa Teater, Teatteri Jurkka, Kammarteatern, Lilla Teatern och på Unga Teatern. Hon har också grundat sin egen teater, Introteatern. En av hennes största insatser har varit hennes engagemang och arbete för amatörteatern, speciellt för barn och unga. Otaliga är de skolor och ungdomsföreningar runt om i landet där hon undervisat unga människor i drama. Hon har också fungerat som länskonstnär i Nyland under åren 1981–1989.

 

Söderblom är en lyskraftig skådespelare med stor integritet och ödmjukhet inför sitt yrke. Hon brinner för teater, hon besitter en glöd, kämparanda och har en arbetsmoral långt utöver det vanliga, och är därmed en verklig förebild för alla inom branschen. Hon är en skådespelare som genom sin karisma bjuder in publiken i berättelsen – och får oss att bli en del av den. En stor bidragande orsak till det här är Söderbloms absoluta närvaro på scenen.  Ännu för några år sedan stod hon på scenen både på Svenska Teaterns Nicken-scen i en monolog hon själv skrivit manus till och på Wasa Teater i en av huvudrollerna i komedin Den första dagen. Hennes rollporträtt var egensinniga, berörande och komiska, prestationer som publiken sent kommer att glömma.

 

Wilhelm Grotenfelt – 8 000 euro

Wilhelm Grotenfelt är en lång person och skådespelare. Det är inte mycket vi kan göra åt vår kroppslängd men den påverkar vårt sätt att vara i världen, och på scenen. Med högt huvud och en situationsanpassad glimt i ögat talar Grotenfelt till oss i publiken. Han är tydlig, han är rakryggad och han vinner oss alltid på sin sida – också fast man egentligen inte tycker lika som han eller hans rollperson. Man tycker ändå om honom.

 

Grotenfelt är en skådespelare som med gott mod säger att han prövar sig fram, att han lärt sig resa sig när han fallit. Han gör sitt arbete med omsorg och tålamod, han har god intuition.

 

Under sin karriär (Grotenfelt utexaminerades från Teaterhögskolan år 2013) har han hunnit med olika funktioner och roller, han har ansvarat för ljud och varit producent, han har spelat Jesus, Cicero men också en soldat i filmen om Finlands inbördeskrig, Slaget om Näsilinna. Grotenfelt rör sig på en vid skala mellan makt och maktlöshet, religion och politik, kropp och själ.

 

Jukka Hannukainen  – 8 000 euro

Varde ljus! Och Jukka Hannukainen tände strålkastaren.

 

Att arbeta med ljus och ljud (som också är Hannukainens ansvarsområde) för en barnteater är något alldeles speciellt. Det gäller att vara tydlig men ändå verka i det tysta. Med sin människokärlek och värme, sin gedigna erfarenhet och skicklighet har han satt ljus och ljud på det som inte kan formuleras i ord. Ändå alltid i perfekt samklang med det som sägs och händer på scenen på Unga Teatern där Hannukainen har varit i tjänst sedan år 2000.

 

Hannukainens ljus och ljud visar på årstiders och dygnets växlingar, på dramatiska händelser lika väl som det som händer i det undanskymda. Hans strålar och toner går rakt in i våra öron, ögon och hjärtan.

 

Han omfamnar världen. Han gör teatern till den illusion den är, flyktig men ändå påtaglig. Vi behöver den – teatern – liten och stor.

 

Klaus Härö – 8 000 euro

Klaus Härö är en filmregissör och manusförfattare som på samma gång är ett språkrör och talar med ett helt eget självständigt tonfall. Han är en som både vet vad han vill säga och förmår lyssna – han för deras talan som sällan själva talar – Elina som kämpar för rätten att tala sitt modersmål, krigsbarnet Eeros situation hos sin Sverigefamilj versus de på olika sätt olyckliga vuxna, Den nya människan som utgår från Skandinaviens mörka kapitel i social ingenjörskonst, eugeniken, Pastor Jakob vars livsuppgift det är att svara på brev från olyckliga, Fäktarens kamp för en meningsfull tillvaro för barnen i Hapsal som verkar med risk för sin egen säkerhet. Och så Okänd mästare där Härö jagar en okänd konstnär och förmår ta både den försummade dotterns och den hängivna, besvärliga och ensamma pappans perspektiv. Livet efter döden är en självironisk och kärleksfull kommentar till en finlandssvensk landsbygdsmiljö där pappans sorg och barnets utsatthet behandlas med lätt hand. Hans filmer har fått Ingmar Bergmanpriset och blivit nominerade för Golden Globe, i hemlandet har han fått en Jussistatyett och Statens konstpris.

 

Härö är utan tvekan det ledande namnet inom finländsk filmkonst, intensivt närvarande, han arbetar med ett underbart vackert, avslöjande ljus. Han vägleder oss till det bästa inom oss själva samtidigt som han har förståelse också för motparten.

 

Agneta Lindroos – 8 000 euro

Lindroos är en regissör som undersöker och behärskar de fysikaliska lagbundenheterna och får det svåra att se lekande lätt ut på scenen. Hon har en bakgrund inom den fysiska teatern och är också grundare av sin egen teater, Teater Povre som under årens lopp satt upp ett antal föreställningar såsom Varför måste alltid jag diska? och Den nya gudomliga komedin. Hon har under de senaste åren på Wasa Teater bevisat vilken nytänkande regissör hon är då hon satt upp allt från stora familjeföreställningar på stora scenen (Pippi, Pelle Svanslös, Lasse-Majas detektivbyrå) som blivit stora publiksuccéer till mindre uppsättningar för turné (Sagan om den Lilla Farbrorn, Vit, Det osynliga barnet, Finlands historia).

 

Hennes patos för den publik hon vänder sig till, det vill säga barn och unga, är starkt och hon försvarar i sina regier alltid dem som är utsatta och ensamma.  Hennes sceniska språk är luftigt, fräscht och modernt, hon kan konsten att bolla mellan det lättsamma och allvarliga. Föreställningarna är fartfyllda, färgsprakande och roliga samtidigt som de också är lyhörda för de finare nyanserna i berättelsen. Lindroos är en resurs för scenkonsten i Finland och värd en stor eloge!

 

Akse Pettersson – 8 000 euro

Akse Pettersson har hunnit med nitton regiarbeten på svenska och finska sedan han utexaminerades från Teaterhögskolans regilinje år 2011. Han representerar ett samtidigt välgenomtänkt och avslappnat förhållningssätt till teaterregi. Kaspar Hauser och Answering machine var uppsättningar som undersökte både individens relation till omvärlden och kullkastar våra föreställningar om livsvilja och vilja, tillvarons mening överhuvudtaget. Hans Titanic var en lika fyndig som rolig pjäs om den finlandssvenska teaterns snart förestående undergång. Arki ja kauhu var en blodstänkande serie händelser i ett slutet rum. Förra sommarens Norppa live på Hangö teaterträff där publiken digitalt fick följa ett gäng skådepelares föregivet slumpmässiga färd genom den lilla kuststaden.

 

På Teatteri Takomo där han är konstnärlig ledare ger han generöst plats åt mindre produktioner, helt egna kommentarer till teatern och samtiden. Det personliga är politiskt och samhället består av individer.

 

Pettersson är ärligt intellektuell och intelligent. Han kan sin sak och är öppen och lekfull, ibland är det hemskt, ofta roligt och alltid tankeväckande.

 

Tove Qvickström – 8 000 euro

Fantasi är nyckeln till allt skapande på scenen, när den sätts i rörelse förlorar skådespelaren aldrig sin vitalitet. Qvickström hör till en av dessa skådespelare som har detta i sig – en förmåga att förnya sig inför varje rollarbete. Ingen genre är henne främmande: drama, komedi, tragedi, musikal, barn- och ungdomsteater, mödolöst rör hon sig från det ena genren till den andra. Hon har spelat allt från Brechts Mor Courage, rollen som Helene Schjerfbeck och Majsa i Tjechovs Måsen till anarkistiskt tandtroll i dagispjäsen Karius och Baktus och allt däremellan, både på institutionsteatrar såväl som inom det fria teaterfältet. Hennes specialområde är clowneri, en av de mest utmanande scenkonstformerna där uppriktighet, lyhördhet och känslighet i mötet med publiken är det enda som gäller. Hon har skaffat sig utbildning inom detta område utomlands, hon har  undervisat i ämnet och fungerat som sjukhusclown. Hennes insats i clownföreställningen om Finlands historia på Wasa Teater var imponerande och visar på hennes mångsidighet och vilken naturlig lyskraft hon besitter som skådespelare.

 

Jessica Raita – 8 000 euro

Efter sin examen från Teaterhögskolan i Malmö har Raita spelat i film och på scen, främst på Viirus (Läs: Gräset är mörkare på andra sidan, En kropp att förbrukas, Memories for life, Allt som sägs, Den stora elden med flera). ßPubliken har fått se henne i närbild på filmer som Från djupet av mitt hjärta och Bilder från Finland.

 

Jessica Raita har en självklarhet i sitt sätt att agera på scen, hon är ett med sin roll samtidigt som är sig själv och sin kropp trogen. Raita är flitig, stark, smidig och fiffig. Hon förstår rollen, tolkar den – gör den till sin och klarar av att framföra den med glans.

 

Raita är en lagspelare som förmår höja blicken för att se ut över spelplanen och sedan skjuter det perfekta skottet. Hennes spel är ofta fysiskt men hon har också tanken och känslan med sig. Att tyngdpunkten ligger på scenen framom duken beror sannolikt delvis på att Raita är en skådespelare som har distans – hon strålar mest och bäst när salongen vilar i mörker och publiken får se henne strålkastarljus. Allt ljus på Jessica Raita!

 

Grupper

 

Humorgruppen KAJ – 16 000 euro

Humorgruppen KAJ – Svenskfinlands största humorfenomen just nu. Vilken annan grupp i landet lockar allt från tvååringar till 92-åringar till sina shower? Ingen. KAJ, det vill säga Kevin Holmström, Axel Åhman och Jakob Norrgård, har under de senaste tio åren fyllt bollhallar och teatersalonger till bristningsgränsen var än de dyker upp. Med sin underfundiga och hjärtliga humor synar de med glimten i ögat fördomar och inskränkthet men också det goda livets små ingredienser människor emellan.

 

De träffades redan i lågstadiet, blev varandras kreativa bollplank, som resulterade i uppträdanden, mindre konserter och shower i Österbotten. Under de senaste åren har de tagit steget ut till fullskalig professionell verksamhet. De är synnerligen produktiva och mångsidiga, de skriver manus, komponerar musik, skådespelar, musicerar, driver sitt eget produktionsbolag och samarbetar med andra professionella inom branschen. Förra året firade de sitt tioårsjubileum med en stor musikshow i Botniahallen i Vasa och året innan det hade deras första musikal, “Gambämark”, premiär på Wasa Teater, som kom att bli en av teaterns största publiksuccéer någonsin i teaterns 100-åriga historia.

 

KAJ undervärderar inte sin publik, vi får alltid skratta med människorna på scenen, inte åt dem. De rör sig elegant över alla musikgenrer, allt från folkmusik via techno till svulstiga musikalballader. De lånar friskt från höger och vänster, blandar in festliga typer från sin egen uppväxtmiljö, twistar till det, vilket resulterar i underhållning när den är som bäst, skarpsynt och med hög igenkänningsfaktor!