| | |

Josefina Nelimarkkas konst avspeglar klimatet och är skamlöst vacker

Supersaturation, video- och ljudinstallation. Bild: Josefina Nelimarkka

Josefina Nelimarkka, som under våren 2022 belönades med Stina Krooks stiftelses stipendium, beskriver sig själv som en gränsöverskridande bildkonstnär som är intresserad av fenomen i atmosfären, luft samt osynliga processer som påverkar livet. Hon arbetar flexibelt med olika tekniker och utnyttjar olika material såsom glas, silke, rörlig bild och ljud samt kombinerar interaktiv teknologi. I sina senaste verk har hon också använt en stor mängd vetenskapliga forskningsdata som härstammar från Institutet för atmosfär- och jordsystemsforskning INAR vid Helsingfors universitet.

 

– Det är naturligt för mig att arbeta med många olika verktyg och olika metoder. Genom att pröva olika metoder kan jag granska saker och forskningsdata ur olika synvinklar, vilket håller min konst fräsch och experimentell, berättar Nelimarkka.

 

– Jag har samarbetat mycket med klimatforskare, och forskningsdata från mätningar i atmosfären går hand i hand med min konst. Man kan säga att jag för min del bedriver konstnärlig forskning. Via konsten försöker jag förstå klimatet, tiden, väderupplevelsen och molnen, alltså det som händer i luften. Mina verk har väsentlig anknytning till vetenskapliga klimatdata, vilka får allt större betydelse nu när klimatförändringen har accelererat.

 

”Konsten möjliggör ett språk när orden inte räcker till”

 

– Klimatet är en stor sak och klimatförändringen berör oss alla. Orden räcker inte nödvändigtvis till för att beskriva dess komplexitet, och då framhävs konstens roll. I mina verk strävar jag efter att lyfta fram en klimatdiskussion som är förknippad med konstnärligt tänkande, iakttagelse av miljön och intuitiv kunskap. Det väcker känslor utan ord. Jag vill att mina verk ska ge alla möjlighet att föreställa sig också alternativa och annorlunda klimat.

 

Moln återkommer också i Nelimarkkas arbete och hon berättar att hon ständigt arbetar med moln.

 

– Så länge jag kan minnas har moln varit närvarande i min konst på olika sätt. Ett moln kan finnas på himlen, det är en fysikalisk atmosfär. Samtidigt är ett moln också något filosofiskt, till exempel ett ordmoln, eller ett datatekniskt moln. Det är mycket som är okänt med moln och det tar mina verk fasta på, berättar hon.

 

Till exempel i Nelimarkkas konsthelhet Supersaturation, som ställdes ut i Konstgalleri Titanik i Åbo våren 2021, är varje stund bunden till uppkomsten av moln. Data som erhållits från och beskriver atmosfären hade en direkt inverkan på video- och ljudinstallationens utformning.

 

Josefina. Bilden: Aino Luukkanen

 

”Skogspartiklar ger upphov till skogsliknande moln”

 

Ett annat exempel på verk med klimatanknytning är Kairos2-mobilappen, som fokuserar på osynliga klimatrelaterade partiklar. Appen är ansluten till Helsingfors Universitets forststation i Hyytiälä, där det bedrivs forskning i växelverkan mellan atmosfären och barrskogsklimatet. Syftet med valet av verktyg, en mobilapp, är att upplevelsen ska vara jämlikt tillgänglig för alla och en del av det dagliga livet.

 

– Skogen är viktig för mig. Den har en symbiotisk relation till atmosfären och en viktig roll i bekämpningen av klimatförändringen. Skogen producerar en viss typ av luftkemi. Vissa partiklar som skogen skapar ger upphov till molnpartiklar, och därför är ett moln på sätt och vis likt en skog. Jag tycker att det är fascinerande att använda data om just förhållandena som stiger upp från skogen.

 

Användning och materialisering av data fascinerar Nelimarkka. I hennes verk ser man både data i realtid och data som samlats in under en lång tid, till och med vetenskapliga datauppsättningar som omfattar över en miljon år.

 

– Mina verk är egentligen aldrig stillastående, utan innehåller någon typ av rörelse. Ibland kan förändringen vara väldigt långsam och åskådaren upptäcker den först när hen stannar upp intill verket. Det framhäver klimatets känslighet. Min konst tar fasta på den ständiga förändringen i naturen och det påverkar åskådarens upplevelse. Jag hoppas att mina verk vidgar vårt iakttagelsefält och hjälper oss att betrakta världen på ett nytt sätt.

 

Sensorisk upplevelse av regn och regndroppar

 

Klimatteman syns i Nelimarkkas verk även i fortsättningen. För närvarande arbetar hon med regn och regndroppar som en sensorisk upplevelse.

 

Tack vare stipendiet från Stina Krooks stiftelse har jag kunnat fördjupa mig i utvecklingsarbetet med materiella och teknologiska processer. Jag har bland annat bearbetat glas som material och utvecklat nya interaktiva verk. Var och hur dessa möjligen realiseras i kommande utställningar får vi se senare, berättar Nelimarkka hemlighetsfullt.