| | |

Stina Krooks Stiftelse stöder scen- och bildkonstnärer med stipendier om sammanlagt 136 000 euro

Stina Krooks Stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst genom att årligen dela ut stipendier, speciellt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Med hjälp av stipendierna vill man stöda både unga konstnärer i början av sin karriär och redan etablerade konstnärer i deras långsiktiga arbete.

 

År 2019 beviljar Stina Krooks Stiftelse sina stipender och hederspris till totalt 14 bild- och scenkonstnärer till ett sammanlagt belopp om 136 000 euro.

 

Stiftelsen beviljar hederspris till två av Finlands mest respekterade bildkonstnärer, Rafael Wardi och Paul Osipow, samt till Ralf Långbacka, som har gjort en mångsidig karriär inom scenkonsten.

 

Hederspris 2019
Ralf Långbacka
Paul Osipow
Rafael Wardi

 

Bildkonststipendiater 2019
Gun Holmström
Mikael Pohjola
Emilia Tanner

 

Scenkonststipendier 2019
Elmer Bäck
Lina Ekblad
Johannes Ekholm
Julia Korander
Dennis Nylund
Monica Nyman
Jennie Storbacka
Pekka Strang