| | |

Stina Krooks stiftelse delar ut totalt 212 000 euro för att stöda bild- och scenkonst i Finland

Stina Krooks Stiftelse har beviljat sammanlagt 212 000 euro för att stöda och främja bild- och scenkonst med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Hederspriset för bildkonst går till Jan-Olof Mallander och hederspriset för scenkonst till Asko Sarkola. Hedersprisens storlek är 16 000 euro var. Utöver hedersprisen har stiftelsen beviljat stipendier till 12 framstående bild- och scenkonstnärer samt grupperna DuvTeatern och Lurens sommarteater. På grund av coronaepidemin och den svåra situationen epidemin har förorsakat många konstnärer har Stina Krooks stiftelse beslutat att i år dela ut en tilläggssumma på 52 000 euro.

 

Stina Krooks stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst genom att årligen dela ut stipendier och pris med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Hösten 2020 har Stina Krooks stiftelse beviljat sammanlagt 16 stipendier och pris för totalt 160 000 euro.

 

– Med hjälp av stipendierna vill stiftelsen stöda både unga lovande konstnärer i början av sin karriär och redan etablerade framstående konstnärer i deras långsiktiga arbete. Stipendier ges i första hand till individer men mottagarna kan också vara grupper eller institutioner. Stiftelsens styrelse väljer stipendiaterna på förslag av sakkunniga så det går inte att ansöka om bidrag, säger Stina Krooks stiftelsens ordförande Susanne Homén-Lindberg.

 

– I år ville vi dessutom dela ut extra belopp på 52 000 euro för att stöda konstnärer som hamnat i ett svårt läge på grund av coronaepidemin. Stiftelsen vill med denna insats förbättra valda konstnärers verksamhetsförutsättningar och samtidigt ge samhällsgrupper som till följd av epidemin blivit isolerade en möjlighet att kunna få ta del av konstformer de nu är exkluderade ifrån. Avsikten är att understöda konstnärer att på ett tryggt sätt ta sin konstform till daghem, skolor och äldreboenden runt om i Svenskfinland, berättar Homén-Lindberg.

 

Den sammanlagda summan utdelade stöd uppgår i och med extra beloppet till 212 000 euro.

 

En fullständig lista på de beviljade hedersprisen och stipendierna inklusive stipendiemotiveringar hittas här.

Pristagare och styrelsemedlemmar på prisutdelningstillfället.