| | |

Stina Krooks Stiftelse kungör stipendiater för årets PortRe-portfolioresidensprogram

Med anledning av att Stina Krooks stiftelse förra året firade sin grundares Stina Nicolaisens (f. Krook) 100-årsjubileum, kungjorde stiftelsen ett två-årigt PortRe-portfolioresidensprogram i samarbete med Finlands Kulturinstitut i Danmark. Programmet erbjuder två konstnärer per år en möjlighet att tillbringa en vecka i Köpenhamn och att utveckla sin portfolio tillsammans med danska konstsakkunniga. Det centrala i programmet är att skapa utrymme för dialog mellan konstnärerna och etablerade aktörer. 

 

Stipendiater för PortRe-portfolioresidensprogrammet 2020 är konstnärerna Nikki Jääskeläinen och Joel Slotte. Stipendiaterna utses på basis av sakkunnig utlåtanden.

 

Jääskeläinen är grafiker utexaminerad från Bildkonstakademin i Helsingfors. Hon intresserar sig för det processartade och rumsliga. Hennes teckningar med bläck och kol i stort format blir delar av den fysiska och arkitektoniska verkligheten och präglas av meditativ upprepning och närvaro i vardagen.

 

Slotte är utexaminerad från Bildkonstakademin i Helsingfors och har också studerat vid Nordiska Konstskolan i Karleby. Slottes senaste utställning på TM-galleriet i Helsingfors bestod av målningar föreställande dagens unga mänskor i vardagliga, naturliga miljöer. Målningarna förde en intressant dialog med konsthistoriska traditioner. Slotte gör en spännande nytolkning av romantikens och symbolismens melankoliska figurstudier.

 

De första stipendiaterna för PortRe-portfolioresidensprogrammet 2019 varkeramikkonstnären Maisa Majakka och bildkonstnären Sixten Sandra Österberg. Båda uppskattar de erfarenheter utbytet gav dem. Österberg som i höst påbörjar det sista året av mastersprogrammet i Fri konst på Kungliga konsthögskolan i Stockholm berättar att det bästa med programmet var att få resa iväg på en intensiv konstresa. Inspirerad av sin vistelse i Köpenhamn svarade Österberg på Open Call till Kunsthal Charlottenborgs vårutställning 2020 och blev antagen, vilket lett till att även andra gallerister tagit kontakt.

 

Majakka i sin tur säger att det bästa med programmet var att få direkt feedback av olika aktörer inom konstsektorn. Diskussionerna hjälpte henne att se på de egna arbetena ur ett nytt perspektiv, de gav henne också mera självförtroende att berätta om sina arbeten öppet och djupgående. Majakka deltar på hösten i Bildkonstakademis magisterutställning samt Vandas konstmuseum Artsis keramikutställning. På hösten kommer hon även att ha en privatutställning på Galleri Live i Helsingfors.

 

Stina Krooks Stiftelse delar årligen ut stipendier till bild- och scenkonstnärer för en sammanlagd summa om 160 000 euro. De övriga stipendierna delas i år ut i oktober i samband med ett utdelningstillfälle.

 

Nyheter / Finlands Kulturinstitut i Danmark webbsida:
Selected artists for the portfolio residency program PortRe 2020