| | |

”Nu om än någonsin är en tid, då vi behöver diskussion” – Muse Conversations som rest runt världen kommer nu till Finland

Pressmeddelande 14.8.2019

 

Amos Rex och Stina Krooks Stiftelse bjuder in publiken till en fördomsfri och modig dialog. Muse Conversations, som ordnas för första gången i Finland, för samman olika slags människor med hjälp av ett nytt sätt att diskutera. Konceptets grundare Theodore Zeldin talar om det fredagen den 13 september klockan 13. Måndagen den 16 september blir det en diskussion för skolelever och två evenemang som är gratis och öppna för alla. Man kan anmäla sig på Amos Rex webbplats 14.8–1.9.

 

Diskussionskonceptet har tagits fram av Theodore Zeldin, meriterad filosof, historieforskare och författare vid universitetet i Oxford. Idén är att vid samma bord föra samman representanter för olika kön, generationer och världsåskådningar. På så sätt skapas ett fascinerande möte och en minnesvärd upplevelse, som blir omvälvande för deltagarnas värld – åtminstone för ett ögonblick.

 

Över 12 000 personer i 20 länder världen över har redan deltagit i diskussioner inom ramen för konceptet Muse Conversation. Deltagarna får en samtalsmeny, som efterliknar förloppet av en middag och ger riktning åt diskussionen som förs i par. Frågorna på menyn inbjuder parterna att fundera över hur de lever sina liv och dra nya slutsatser av sina erfarenheter. Samtidigt växer deltagarnas förståelse för varandra.

 

”Ett samtal är ett möte där människors sinnen, formade av olika minnen och sedvänjor, står i växelverkan. Utbytet av åsikter omformar fakta och tankar. Diskussionen blandar kortleken och ger deltagarna nya kort till förfogande. Nu om någonsin är en tid då vi behöver diskussion. Det brådskar på ett avgörande sätt”, konstaterar Theodore Zeldin.

 

”Stina Krooks stiftelse vill med konsten som facilitator uppmuntra och inspirera människor att bygga förtroende för varandra. När Muse Conversations fungerar som bäst är den en kraftfull och stärkande språngbräda för förändring. Ambitionen är att bredda och vidga deltagarnas perspektiv och öka deras känsla av empati för varandra”, säger stiftelsens ordförande Susanne Homén-Lindberg.

 

”Amos Rex är inte bara ett konstmuseum utan också en plats för evenemang. Bio Rex unika lokaler, biografsalen och dess foajé ger fina förutsättningar för möten mellan olika människor. Det är viktigt att människor är med om saker tillsammans, lär sig nytt och får oförglömliga upplevelser”, säger programdirektör Kaj Martin.

 

Samarbetspartner för evenemanget Muse Conversations är Theodore Zeldin & Oxford Muse, MiklagardArts, Stina Krooks Stiftelse och Amos Rex.

 

Evenemanget ingår i programmet för Stina Krooks Stiftelses 100-års jubileum.

 

Theodore Zeldin: inledningsanförande Muse Conversations
13.9 kl. 13–14
Bio Rex, Amos Rex

 

”En av de fyrtio personer i världen, vars tankar har ett bestående värde på det nya årtusendet.” (The Independent)

 

Filosofen och historikern Theodore Zeldin berättar om tankarna bakom konceptet Muse Conversations och om hur samtal kan förändra världen. Evenemanget är gratis och öppet för allmänheten. Pressen har möjlighet att träffa och intervjua Zeldin vid tillställningen.

 

Muse Conversations 16.9
Bio Rex, Amos Rex

 

Kl. 10–11 evenemang för skolelever, ingen öppen anmälan
Kl. 13–15 öppet för alla, gratis evenemang, förhandsanmälan
Kl. 19–21 öppet för alla, gratis evenemang, förhandsanmälan

 

Anmälningar 14.8–1.9: amosrex.fi/sv/evenemang/muse-conversations

 

Publiken kan delta i diskussionerna på finska, svenska eller engelska.