| | |

Stina Krookin säätiö jakaa yhteensä 212 000 euroa kuva- ja näyttämötaiteen tukemiseen Suomessa

Stina Krookin säätiö on myöntänyt yhteensä 212 000 euroa erityisesti Suomen ruotsinkielisen väestön kuva- ja näyttämötaiteen tukemiseksi ja edistämiseksi. Kunniapalkinnot menevät kuvataiteen osalta Jan Olof Mallanderille ja näyttämötaiteen osalta Asko Sarkolalle. Kunniapalkinnot ovat kooltaan 16 000 euroa. Kunniapalkintojen lisäksi säätiö on myöntänyt stipendit 12 merkittävälle kuva- ja näyttämötaiteen taiteilijalle, sekä teatteriryhmille DuvTeatern ja Lurens. Koronaepidemian ja siitä johtuvan, taiteilijoihinkin vaikuttaneen, vaikean tilanteen takia säätiö on myös päättänyt jakaa 52 000 euron lisätuen.

 

Stina Krookin säätiö tukee ja edistää kuva- ja näyttämötaidetta jakamalla vuosittain palkintoja ja stipendejä huomioiden erityisesti Suomen ruotsinkielisen väestön. Syksyllä 2020 Stina Krookin säätiö on myöntänyt yhteensä 16 stipendiä ja palkintoa yhteissummaltaan 160 000 euroa.

 

– Säätiö haluaa stipendien avulla tukea sekä lupaavia uransa alussa olevia taiteilijoita että palkita jo asemansa vakiinnuttaneita merkittäviä taiteilijoita pitkäjänteisestä työstä taiteen parissa. Stipendit menevät pääosin yksilöille, mutta vastaanottajissa voi olla mukana myös ryhmiä tai instituutioita. Stipendejä ei voi hakea, vaan säätiö myöntää palkinnot asiantuntijoiden lausuntojen perusteella, sanoo Stina Krookin säätiön puheenjohtaja Susanne Homén-Lindberg.

 

– Tänä vuonna halusimme lisäksi jakaa ylimääräisen 52 000 euron avustuksen tukeaksemme taiteilijoita, jotka ovat joutuneet hankalaan tilanteeseen koronaepidemian johdosta. Säätiö haluaa tällä panostuksella parantaa valittujen taiteilijoiden toimintaedellytyksiä ja samalla tarjota nyt eristyksiin joutuneille väestöryhmille mahdollisuuden taide-elämyksiin. Tarkoituksena on tukea taiteilijoita heidän pyrkimyksissään viedä taidetta turvallisella tavalla päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten hoitokoteihin suomenruotsalaisilla alueilla, kertoo Homén-Lindberg.

 

Nyt jaettujen palkintojen ja stipendien yhteenlaskettu summa yhdessä lisätuen kanssa on 212 000 euroa.

 

Tarkemmat tiedot jaetuista palkinnoista ja stipendeistä perusteluineen löytyy tästä.

Palkinnon saajat ja hallituksen jäsenet palkintoseremoniassa.