| | |

Uutinen: Muse Conversations

Stiftelsens avkastning skulle användas till pris och stipendier, för främst finlandssvenska bild- och scenkonstnärer “både yngre som behöver hjälp att komma fram och äldre som behöver stimulans”. Stina Nicolaisen var själv ordförande i stiftelsen fram till sin död 1987. Till styrelsemedlemmar utsåg hon några av sina nära vänner på studentnationen Nylands nation, Curt Olsson, K. Erik Stenius och Georg Henrik von Wright samt Carl-Olaf Homén.

Fram till 2013 har mer än 300 pris och stipendier delats ut till ett sammanlagt belopp om 1 790 851 euro.

Bildtext

Vi delar ut stipendier till finländska bildkonstnärer och scenkonstnärer

Stina Krooks Stiftelse delar ut stipendier till finländska bildkonstnärer och scenkonstnärer. Stiftelsen tar inte emot ansökningar. Utdelningen baserar sig på utlåtanden av ett antal sakkunniga.

Fram till 2013 har mer än 300 pris och stipendier delats ut till ett sammanlagt belopp om 1 790 851 euro.